ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Το βλέμμα καθορίζει τον άνθρωπο σε όλες τις ηλικίες. Όμως ένα βαρύ και κουρασμένο βλέμμα  χαρακτηρίζει ηλικιακά την καθολική εμφάνιση του προσώπου. Η βλεφαροπλαστική διορθώνει οριστικά την περίσσεια του δέρματος  και εξαφανίζει εντελώς τις σακούλες  των κάτω βλεφάρων. Στην άνω βλεφαροπλαστική αφαιρείται η χαλαρή περίσσεια, μέσω μίας τομής στην φυσιολογική πτυχή του ματιού. Η μετά την επέμβαση τομή καθίσταται αόρατη στις επόμενες 10-15  μέρες. Στην κάτω βλεφαροπλαστική πραγματοποιείται τομή είτε στο εσωτερικών των κάτω βλεφάρων ή κατά μήκος των βλεφαρίδων. Αφαιρείται το αποθηκευμένο λίπος που σχηματίζει τις σακούλες  και ο ασθενής αποθεραπεύεται εντελώς μετά από 10 ημέρες. Η επέμβαση είναι εντελώς ανώδυνη, τα ράμματα αφαιρούνται μετά από μία εβδομάδα και ο ασθενής είναι έτοιμος να συνεχίσει τις δραστηριότητες του χωρίς κανένα εμφανές σημάδι της διαδικασίας.