ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Η κοιλιοπλαστική είναι μια επέμβαση της πλαστικής χειρουργικής που σκοπός της είναι η αντιμετώπιση της περίσσιας δέρματος και λίπους καθώς επίσης και των ραγάδων της κοιλιακής χώρας.

Μετά από μια σημαντική απώλεια βάρους ή εγκυμοσύνες ή με την ηλικία, η συνέχεια των κοιλιακών μυών και η τονικότητα του δέρματος αλλάζει, χάνοντας την ελαστικότητα και προκαλώντας χαλάρωση των ιστών. Αυτό προκαλεί μια εμφάνιση της κοιλιακής χώρας γερασμένη και δυσάρεστη για τη γυναίκα. Η αιτία αυτής της αλλαγής έγκειται στην βλάβη των ελαστικών ινών του δέρματος  και στην απώλεια της περίσσιας δέρματος .

Εκτός από βλάβες σε επιφανειακές δομές όπως το δέρμα, οι μύες επηρεάζονται επίσης από κοιλιακή διάταση, είτε πρόκειται για εγκυμοσύνη είτε για απώλεια βάρους. Συνήθως, το χαρακτηριστικό γνώρισμα μιας κοιλιακής διάστασης είναι ένα πρήξιμο της κοιλίας, αν και δεν υπάρχει υπερβολικό βάρος.

Η κοιλιοπλαστική, είναι η χειρουργική επέμβαση που ασχολείται με την αφαίρεση της περίσσειας του δέρματος της κοιλιάς, την αφαίρεση περίσσιας εναπόθεσης λίπους πιθανών και μέσω του συνδυασμού λιποαναρρόφησης και τη διόρθωση της διάτασης των κοιλιακών μυών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Η επέμβαση πραγματοποιείται υπό γενική αναισθησίας και κρατάει περίπου 2-3 ώρες. Η τομή εκτείνεται από την δεξιά λαγόνιο ακρολοφία έως την αριστερή σε σημείο που μελλοντικά η τομή θα καλύπτεται από το εσώρουχο ή το μαγιό. Έπειτα παρασκευάζεται ο κυτταρολιπώδης ιστός έως τα κατώτερα θωρακικά τόξα και παρασκευάζεται ο ομφαλός ώστε να επανατοποθετηθεί εκ νέου στην σωστή θέση. Διορθώνεται η διάταση των κοιλιακών μυών αν χρειαστεί. Αφαιρείται η περίσσια δέρματος και πραγματοποιείται η συρραφή του δέρματος. Ο/Η ασθενής μετά το χειρουργείο φέρει παροχετεύσεις οι οποίες αφαιρούνται μετά από 1-2 ημέρες ανάλογα με την μετεγχειρητική κλινική εικόνα.

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

Μετά το χειρουργείο είναι φυσιολογικό να υπάρχουν εκχυμώσεις στην κοιλιακή χώρα οι οποίες και υποστρέφουν τις επόμενες ημέρες. Οιδήματα που θα παρατηρηθούν μετεγχειρητικά θα μειώνονται σταδιακά για τις επόμενες 45 ημέρες. Ο πόνος μπορεί να χαρακτηρισθεί μέτριας έντασης, μπορεί να αντιμετωπισθεί με κοινά αναλγητικά. Ο ασθενής συνήθως χρειάζεται να μείνει 1-2 ημέρες στο νοσοκομείο.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο ασθενής πρέπει να φοράει καθ΄ όλη την διάρκεια της ημέρας μια ειδική πιεστική ζώνη κοιλίας για τις επόμενες 4-6 εβδομάδες. Η ζώνη θα βοηθήσει στην γρηγορότερη και βέλτιστη επούλωση της κοιλίας καθώς επίσης στην διευκόλυνση των κινήσεων του ασθενούς.

Ο ασθενής μπορεί να επανέλθει σε ήπια καθημερινή δραστηριότητα μετά από 4-5 ημέρες. Επιτρέπεται η οδήγηση μετά από 7 ημέρες. Ήπια σωματική άσκηση μπορεί να ξεκινήσει μετά από 1 μήνα και σε 2-3 μήνες μπορεί να επανέλθει όπως πρότερα.

ΜΙΝΙ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Μερικές φορές η κατάσταση του ασθενούς δεν εμφανίζει έντονη χαλάρωση ολόκληρης της κοιλιακής περιοχής αλλά μόνο της περιοχής κάτω από τον ομφαλό. Με την τεχνική της mini κοιλιοπλαστικής μπορούμε να αφαιρέσουμε την περίσσια δέρματος από τον ομφαλό και κάτω χωρίς να χρειαστεί να επανατοποθετηθεί ο ομφαλός. Η τομή είναι πολύ μικρότερη της κλασικής κοιλιοπλαστικής και καλύπτεται και αυτή από το εσώρουχο ή το μαγιό. Η mini κοιλιοπλαστική μπορεί να πραγματοποιηθεί σε κάποιες περιπτώσεις και με τοπική αναισθησία. Οι χρόνοι αποκατάστασης είναι πολύ πιο σύντομοι της κλασικής.