ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Η μύτη είναι ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά  μας.  Είναι ο κατακόρυφος άξονας που καθορίζει τη συμμετρία των γύρω χαρακτηριστικών του προσώπου μας και οποιαδήποτε δυσμορφία του επηρεάζει  έντονα την εικόνα μας.
Με την ρινοπλαστική επιτυγχάνουμε την ολική αισθητική βελτίωση της μύτης. Αλλά όχι μόνο αυτό. Με την επέμβαση  εξασφαλίζουμε  και την λειτουργικότητα της μύτης μας, την ποιότητα της όσφρησής μας ειδικά σε περιπτώσεις  με κρίσεις ιγμορίτιδας ή υπνικής άπνοιας.
Η ρινοπλαστική δεν είναι μία απλή χειρουργική διαδικασία. Κατά την διάρκειά της απαιτείται επέμβαση στο ρινικό διάφραγμα και στο συνολικό σκελετό της ρινικής πυραμίδας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί σωστή και ελεύθερη αναπνοή. Η τεχνική της ρινοπλαστικής ορίζεται από την κάθε περίπτωση του ατόμου. Ανάλογα δηλαδή με τις ανατομικές ιδιαιτερότητες  πραγματοποιείται αφαίρεση ή πρόσθεση χόνδρινων ή οστέϊνων τμημάτων με σκοπό τη διαμόρφωση μιας συμμετρικής ρινικής πυραμίδας.  Σε περιπτώσεις μεγάλης δυσμορφίας,  αφαιρείται ολόκληρο το διάφραγμα, ευθειάζεται και επανατοποθετείται  μέσα στη μύτη.

Τα ράμματα πραγματοποιούνται μέσα στα ρουθούνια και αφαιρούνται σε 10 ημέρες μετά την επέμβαση. Η όλη διαδικασία είναι ανώδυνη με μόνη παρενέργεια τα οιδήματα που αρχίζουν να υποχωρούν μέσα σε ένα 48ωρο και σταδιακά εξαλείφονται μετά από μία εβδομάδα.