Ωτοπλαστική

Τα αφεστώτα αυτιά ή αλλιώς αυτά που κοινώς λέμε πεταχτά αυτιά  είναι μία συνηθισμένη δυσμορφία του πτερυγίου του αυτιού. Δεν επηρεάζει καθόλου την ικανότητα ακοής μας αλλά μειώνει την ολική αισθητική του προσώπου μας. Συνήθως οφείλεται αποκλειστικά σε κληρονομικούς παράγοντες.

Η όλη επέμβαση  είναι σχετικά απλή  αφού αποσκοπεί στην μετακίνηση του λοβίου του αυτιού πλησιέστερα στο κεφάλι. Ο χειρουργός σχεδιάζει με προσοχή το ακριβές σημείο που χρήζει διόρθωσης.  Ανοίγει τομή στην πίσω πλευρά του αυτιού, η οποία δύσκολα γίνεται αντιληπτή ακόμα και με τραβηγμένα μαλλιά. Στη συνέχεια  απομακρύνει το πλεονάζων  δέρμα και μορφοποιεί τον χόνδρο δημιουργώντας  μία τεχνική ανθέλικα.  Έτσι ελαττώνει το μέγεθος της κόγχης και επανασχηματίζει τα αυτιά.

Για μία τέτοια επέμβαση δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός. Η ανάπτυξη των αυτιών μας έχει ολοκληρωθεί έως 80% μέχρι την ηλικία των 6 ετών,  Από αυτήν την ηλικία και μετά μπορεί ο καθένας να υποβληθεί στην επέμβαση χωρίς να υποστεί όλη την αμηχανία που προέρχεται από σχόλια και συμπεριφορές.

Η ωτοπλαστική πραγματοποιείται με τοπική νάρκωση  και τοποθέτηση εσωτερικών απορροφήσιμων  ραμμάτων.  Μετά την επέμβαση τοποθετείται ελαστικός επίδεσμος  στα αυτιά, ο οποίος αφαιρείται μετά από  5 ημέρες.